Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Safety Culture δημιουργήθηκε από ανθρώπους που κύριο μέλημα τους είναι η δημιουργία μιας ισχυρής “ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” σε οργανισμούς, η οποία είναι κάτι πολύ περισσότερο από την υπόδειξη των κινδύνων και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών αλλά σχετίζεται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (ανεξαρτήτων ιεραρχίας) ώστε να αλλαχθούν νοοτροπίες, συμπεριφορές και σκέψεις που οδηγούν στην δημιουργία ανασφαλών καταστάσεων και ενεργειών.

Η Safety Culture παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες της στους ακόλουθους τομείς:

  • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ασφάλειας Τροφίμων
  • Διαχείρισης Ποιότητας

Η ποιότητα των υπηρεσιών της Safety Culture είναι αδιαπραγμάτευτη και αποδεικνύεται μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Σκοπός των στελεχών της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωσή της μέσα από την κρητική ικανότητα των πελατών της.

Τα στελέχη της πορεύονται έχοντας πάντοτε στο μυαλό τους ότι οι πελάτες της εταιρείας είναι εκείνοι που την διατηρούν ζωντανή και την αναπτύσσουν. Για το λόγω αυτό η λειτουργία της βασίζεται στους κανόνες της πελατοκεντρικής προσέγγισης (πετυχημένες επιχειρήσεις είναι εκείνες που πραγματικά είναι κοντά στους πελάτες τους).

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 της Safety Culture έχει πιστοποιηθεί από τον Ελληνικό Διακριβωμένο Φορέα Πιστοποίησης AVRV A.E.

logo

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

logo

Η Safety Culture έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και το κύριο μέλημά της είναι η θεμελίωση κουλτούρας πάνω σε θέματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη κάθε οργανισμού στους τομείς δραστηριότητας του.

Η επιτυχία μιας πλήρως ολοκληρωμένης κουλτούρας ασφάλειας παρακινεί τους εργαζόμενους, βελτιώνει την απόδοση και την παραγωγικότητα τους, μειώνει το κόστος και το σημαντικότερο στέλνει τους ανθρώπους πίσω στις οικογένειές τους με ασφάλεια κάθε βράδυ.

Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος εκπλήρωσης της αποστολή μας είναι δύσκολος, αλλά τηρώντας με ευλάβεια στους χώρους εργασίας τον ανθρωποκεντρικό μας χαρακτήρα, όπου:

  • η αφοσίωση στον πελάτη για μας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αλλά και γνώμονα στον τρόπο σκέψεις των ανθρώπων μας και
  • η δημιουργία σταθερών σχέσεων συνεργασίας που βασίζονται στην ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης
είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να μεταδώσουμε το αίσθημα της “Κουλτούρας Ασφάλειας” στους χώρους εργασίας, που τόσο πολύ είναι αναγκαίο. Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί για μας λειτούργημα και όχι απλό επάγγελμα.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο κλάδο τεχνικής συμβουλευτικής αποτελούν την καρδιά και την ψυχή της Safety Culture.

Στη προσπάθεια αυτή της Safety Culture να αναπτύξει το αίσθημα “Κουλτούρας Ασφάλειας” στους χώρους εργασίας ηγείται ο Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ιωάννης Πλέσσας με πολυετή εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Έως σήμερα έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Ελλάδα, Κύπρο (από το 2005 Εγκεκριμένος Σύμβουλος παροχής ΕΞΥΠΠ από το Υπουργεία Εργασίας της Κύπρου με Αρ. Μητρώου 9.42.6.15.59) και Βουλγαρία είτε ως εργαζόμενος σε παραγωγική διαδικασία (2000 έως 2004 Chrostiki S.A.) είτε ως σύμβουλος (2004 έως σήμερα).

Έχει συμμετάσχει ενεργά σε δυο ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως ερευνητής:

  • «FOREST FIRE RISK MANAGEMENT PROJECT – ARTEMIS». Ανάπτυξη πλατφόρμας εξομοίωσης δασικών πυρκαγιών καθώς και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και μέσων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ». Ανάπτυξη της Ασφάλειας και Υγείας στις βιομηχανίες της Καλίνινγκραντ καθώς και αντιμετώπισης πιθανής μεγάλης έκτασης Βιομηχανικού Συμβάντος και η επίδραση αυτού σε γειτονικά κράτη.

Από το 2012 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ σε θέματα συντήρησης και επισκευής του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Έχει διατελέσει Διευθυντής σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο κλάδο της Ασφάλειας και Υγείας (DGS CRM Ltd και ACRM A.E.) και ως Σύμβουλος των εταιρειών αυτών έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών, αναπτύξει διαχειριστικά συστήματα καθώς και εκπαιδεύσει προσωπικό μεγάλων ομίλων εταιρειών, ενδεικτικά, όπως: