ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος της Safety Culture σε κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιεί είναι να επιτυγχάνονται συγκεκριμένα αποτελέσματα δηλαδή:

 • Να μάθει ο εργαζόμενος
 • Να μεταφέρει και να αξιοποιήσει τη γνώση στη δουλειά του
 • Να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι εργασίας
 • Να αναπτύξει περαιτέρω την κουλτούρα ασφάλειας του
Στις επιχειρήσεις όπου παρέχεται σωστή εκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων αναπτύσσεται, βοηθώντας τους έτσι να μαθαίνουν πώς να αντιδρούν και με ποιο τρόπο να αντιμετωπίζουν πιο γρήγορα τις αλλαγές και να προσαρμόζονται στις συνθήκες και ανάγκες του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, το περιβάλλον αποκτά νέες δομές, η παγκοσμιοποίηση ολοκληρώνεται και συνεπώς οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση υποχρεώνονται από τις περιστάσεις να μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα και να αποδώσουν τα επιθυμητά επίπεδα παραγωγικότητας, ποιότητας και καινοτομιών.

Για το σκοπό αυτό η Safety Culture αναπτύσσει και σχεδιάζει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένες ξεχωριστά στις ανάγκες του κάθε πελάτης της.

Ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Safety Culture:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ
 • ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO 14001
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ OHSAS 18001
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ