ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα στελέχη της Safety Culture διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνες.

Μια τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην αναζήτηση και τον προσδιορισμό των πραγματικών αιτιών ενός ατυχήματος.

Οι πιο κύριοι λόγοι για να ερευνηθεί ένα ατύχημα στο χώρο εργασίας είναι :

  • να ανακαλύψει την αιτία των ατυχημάτων και την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον
  • να εκπληρώσει οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις
  • να καθορίσει το κόστος ενός ατυχήματος
  • να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία
  • η επεξεργασία των αξιώσεων αποζημίωσης των εργαζομένων.

Στόχος της Safety Culture δεν είναι η απλή ανάλυση – εκτίμηση ενός εργατικού ατυχήματος αλλά η τεχνικά εμπεριστατωμένη επεξήγηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό και τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή επανάληψης του.

Μια σωστά τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη λαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στην ενδεχόμενη δικαστική εξέλιξη ενός ατυχήματος, βοηθώντας ουσιαστικά στην διαλεύκανση υποθέσεων και στην υποστήριξη δίκαιου δικαστικού αποτελέσματος. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται τα δικαστήρια να αναγνωρίσουν συνυπαιτιότητα των εναγόντων εργαζομένων, όπου διαπιστώνεται ότι για το επελθόν ατύχημα ευθύνονται και αυτοί με συγκλίνουσα αμέλεια με αποτέλεσμα να μειώνεται ανάλογα η αποζημίωση τους.

Ο πραγματογνώμονας της Safety Culture έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί ως μάρτυρας ενώπιων του δικαστηρίου, εφόσον του ζητηθεί, για να επεξηγήσει / υπερασπιστεί την πραγματογνωμοσύνη του.

Το εργατικό ατύχημα, ιδιαίτερα αν είναι σοβαρό, είναι μία τραγική στιγμή για τον εργαζόμενο, κατά την οποία εντελώς ξαφνικά υφίσταται σημαντική βλάβη του σώματος ή της υγείας του. Ταυτόχρονα ένα εργατικό ατύχημα συνεπάγεται σημαντικό κόστος και για το εργοδότη, διότι σε περίπτωση αμέλειάς του καλείται να καταβάλει σημαντικά ποσά για αποζημίωση.

Αν είστε με οποιαδήποτε σχέση εμπλεκόμενος σ΄ ένα εργατικό ατύχημα χρειάζεστε απαραιτήτως τις Υπηρεσίες της Safety Culture. Μας χρειάζεστε για την επί ίσους όρους αντιμετώπισή σας στο δικαστήριο. Μας χρειάζεστε γιατί πρέπει να περιγράψετε σε κάποιον τεχνικό τα πραγματικά γεγονότα του ατυχήματος. Μας χρειάζεστε για να συντάξουμε την τεχνική έκθεση του ατυχήματος με αντικειμενικότητα και συνέπεια και όχι προκατειλημμένοι και φοβούμενοι για να "μην βρούμε τον μπελά μας".

Μας χρειάζεστε για να γλιτώσετε κόπο, χρόνο και χρήματα.