ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η Safety Culture διαθέτει άρτιο διακριβωμένο εξοπλισμό για την διενέργεια μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας με σκοπό:

 • Τον εντοπισμό τους στους χώρους εργασίας που πιθανόν να βρίσκονται εκτός των νομοθετημένων ή/και των προτεινόμενων τιμών με αποτέλεσμα να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων, ή να δυσχεραίνουν την εργασία με επίπτωση στην απόδοσή της.
 • Να αποτελούν μέρος της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, ώστε να αξιολογείται ποσοτικοποιημένα ο βαθμός επικινδυνότητας των κινδύνων που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων.
 • Να πιστοποιούν τις καλές πρακτικές που έχουν ληφθεί στους χώρους εργασίας με σκοπό την συγκράτηση των τιμών αυτών εντός των ορίων που θέτει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Την διατύπωση προτάσεων για τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να παρθούν για την ελαχιστοποίηση των τιμών των παραγόντων αυτών ώστε να μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών και την διαμόρφωση ενός ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας.

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται βάση συγκεκριμένων μεθοδολογιών διασφαλίζοντας την κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων όπως π.χ.

 • Ν.1568/1985, τα Π.Δ.16/1996, Π.Δ.17/1996 και Π.Δ.398/1994 για τις προδιαγραφές ασφαλείας των εργασιακών χώρων,
 • Π.Δ.85/1991 και Π.Δ.149/2006 για το θόρυβο,
 • το Π.Δ.176/2005 για τις δονήσεις,
 • τα Π.Δ.77/1993 και Π.Δ.90/1999 για τη σκόνη και τους χημικούς παράγοντες,
 • το Π.Δ.186/1995 για τους βιολογικούς παράγοντες,
 • τις Υ.Α.53571/3839 και Υ.Α.3060(ΦΟΡ)238 για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο,
 • εγκυκλίους όπως την 130329/95 του Υπουργείου Εργασίας για τη θερμική καταπόνηση.

Μετρήσεις Φυσικών Παραγόντων:

 • ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ (WBGT)
 • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
 • ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
 • ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ)
 • ΦΩΤΙΣΜΟ
 • ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Μετρήσεις Χημικών Παραγόντων:

 • ΑΜΙΑΝΤΟΥ
 • ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ
 • ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
 • ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ κ.ά

Είτε με την μεθοδολογία της απευθείας μέτρησης όπου μας δίνεται η δυνατότητα άμεσης εκτίμησης της συγκέντρωσης του χημικού παράγοντα, ώστε να υποδειχθούν χωρίς καθυστέρηση μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Είτε με την μεθοδολογία δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης όπου ο προσδιορισμός όλων σχεδόν των χημικών παραγόντων γίνεται με ικανοποιητική ευαισθησία, ακρίβεια και διαχωριστική ικανότητα. Σε αυτή την περίπτωση η δειγματοληψία του αέρα πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλων κεφαλών και προσροφητικών υλικών ή φίλτρων και στη συνέχεια γίνεται μεταφορά και ανάλυση των δειγμάτων στο εργαστήριο. Οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική υγιεινή βασίζονται στις πλέον εξελιγμένες τεχνικές όπως χρωματογραφία, φασματοφωτομετρία, πολαρογραφία, ατομική απορρόφηση, φασματοσκοπία πλάσματος και άλλες.

Μετρήσεις προσδιορισμού σωματιδίων:

 • ΟΛΙΚΗ ΣΚΟΝΗ
 • ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΗ ΣΚΟΝΗ

Η δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων γίνεται με αντλίες, βαθμονομημένες με εξωτερικό ροόμετρο ακριβείας και κατάλληλες κεφαλές δειγματοληψίας και φίλτρα. Για την περίπτωση των αναπνεύσιμων σωματιδίων χρησιμοποιείται επιπλέον κατάλληλος κυκλωνικός επιλογέας-ταξινομητής, ο οποίος με βάση την αρχή της καθιζήσεως ταξινομεί τα σωματίδια ανάλογα με το μέγεθός τους και διαχωρίζει το αναπνεύσιμο κλάσμα αυτών.

Η αναλυτική μέθοδος που ακολουθείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό, είναι αυτή του σταθμικού προσδιορισμού (διαφοράς βάρους φίλτρου), η οποία βασίζεται στην αναρρόφηση μιας γνωστής ποσότητας ατμοσφαιρικού αέρα, δια μέσου του φίλτρου, σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται γραπτώς συνοδευόμενα από προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση των ρύπων, εφόσον απαιτηθεί, όπως λ.χ. την απαγωγή αυτών, τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας από τους εργαζόμενους κ.ά.