ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η Safety Culture έχει την δυνατότητα να διεξάγει θερμογραφίες με έμπειρο, σε θερμογραφικές μεθόδους, μηχανικό (Πιστοποιημένος από το Infrared Training Center, ITC Stockholm), πιστοποιημένος κατά Level II, (αυτό συνεπάγεται ότι καλύπτονται πλήρως όλες οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών) με τις πλέον σύγχρονες θερμοκάμερες του Οίκου FLIR SYSTEMS.

Η Safety Culture εφαρμόζει την τεχνολογία της υπέρυθρης θερμογραφίας σε πληθώρα εφαρμογών στον τομέα της προληπτικής συντήρησης και ελέγχου εξοπλισμού, όπως:

Ηλεκτρολογική συντήρηση
(έλεγχος πινάκων, κινητήρων,
μετασχηματιστών κ.λ.π.)
Κτιριακές εγκαταστάσεις
 
Προβλήματα ροής υγρών Δεξαμενές και δοχεία
 
Κλίβανοι και φούρνοι Μηχανολογικός εξοπλισμός-τριβή

Το μεγαλύτερο όφελος της θερμογράφησης είναι ότι πραγματοποιείται με τον εξοπλισμό να είναι σε λειτουργία, δεν απαιτεί φυσική επαφή με αυτόν και δε διακόπτει τη φυσιολογική λειτουργία της εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό είναι ένα εξαίρετο εργαλείο προληπτικής συντήρησης, με το οποίο βρίσκουμε τις πιθανές βλάβες και γλιτώνουμε χρόνο και χρήματα προλαμβάνοντας μελλοντικά προβλήματα.

   
   

Σε ένα κτίριο ή εγκατάσταση όλος ο κύριος ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής υπέρυθρων θερμογραφιών και με τον τρόπο αυτό η εταιρεία να έχει μια πλήρη εικόνα για την κατάστασή του εξοπλισμού της.

 • πώς προκύπτουν τα προβλήματα στον εξοπλισμό
  • φυσιολογική φθορά και διάβρωση των καλωδιώσεων,
  • κόπωση και /> ή κακή συναρμολόγηση της εγκατάστασης,
  • ελλιπή συντήρηση λόγω πίεσης της παραγωγής
 • Τα αποτελέσματα των προβλημάτων αυτών είναι:
  • Μείωση της αγωγιμότητας των αγωγών αφού αυξάνεται η αντίστασή του. Η αύξηση αυτή προκαλεί την άνοδο της θερμοκρασίας του εξαρτήματος του οποίου ο χρόνος ζωής μειώνεται και καταλήγει σε αστοχία και διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Εκτός από αστοχία του υλικού μπορει να προκληθεί πυρκαγιά που θα επεκταθεί στο κτίριο.
  • Όλα τα παραπάνω περικλείουν και τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος με δυσάρεστα αποτελέσματα στην εταιρεία.
Στην υπέρυθρη θερμογράφηση σκανάροντας ένα πίνακα βρίσκουμε εύκολα τα σημεία στα οποία πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα, οποτε μπορούμε απευθείας να τα λύσουμε. Ακόμη μπορούμε να ελέγξουμε υποσταθμούς, μετασχηματιστές, κέντρα ελέγχου μηχανών, μειωτήρες, διακόπτες και ασφάλειες, ηλεκτρικούς κινητήρες, ρουλεμάν και άξονες και πολλά άλλα εξαρτήματα.