Safety Culture Μετρήσεις

Μετρήσεις

Η Safety Culture διαθέτει άρτιο διακριβωμένο εξοπλισμό για την διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας.

Η Διεξαγωγή μετρήσεων έχει σκοπό:

  • Των εντοπισμό βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας που πιθανόν να βρίσκονται εκτός των νομοθετημένων ή/και των προτεινόμενων τιμών ορίων με αποτέλεσμα να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων, ή να δυσχεραίνουν την εργασία με επίπτωση στην απόδοσή της.
  • Να αποτελούν μέρος της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, ώστε να αξιολογείται ποσοτικοποιημένα ο βαθμός επικινδυνότητας των κινδύνων που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων.
  • Να πιστοποιούν τις καλές πρακτικές που έχουν ληφθεί στους χώρους εργασίας με σκοπό την συγκράτηση των τιμών αυτών εντός των ορίων που θέτει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  • Την διατύπωση προτάσεων για τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να παρθούν για την ελαχιστοποίηση των τιμών των παραγόντων αυτών ώστε να μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών.

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται βάση συγκεκριμένων μεθοδολογιών διασφαλίζοντας την κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων όπως π.χ.

  • Ν.1568/1985, τα Π.Δ.16/1996, Π.Δ.17/1996 και Π.Δ.398/1994 για τις προδιαγραφές ασφαλείας των εργασιακών χώρων,
  • Π.Δ.85/1991 και Π.Δ.149/2006 για θόρυβο & Π.Δ.176/2005 για δονήσεις,
  • τα Π.Δ.77/1993 και Π.Δ.90/1999 για τη σκόνη και τους χημικούς παράγοντες,
  • το Π.Δ.186/1995 για τους βιολογικούς παράγοντες,
  • τις Υ.Α.53571/3839 και Υ.Α.3060(ΦΟΡ)238 για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο,
  • εγκυκλίους όπως την 130329/95 του Υπουργείου Εργασίας για τη θερμική καταπόνηση κ.α.