Safety Culture Γ.Ε.Ε.Κ.

Γ.Ε.Ε.Κ.

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ17/96 και Ν.3850/2010.


Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση, με σκοπό :

 • Να εντοπισθούν οι πήγες του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγειά των εργαζόμενων.
 • Να διαπιστωθούν κατά πόσον και με ποια μέτρα μπορούν οι πήγες κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν.
 • Να αξιολογηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας των κινδύνων αφού σε όλους τους εργασιακούς χώρους είναι αδύνατο να υπάρξει παντελής έλλειψη (εξάλειψη) κινδύνων. Αυτό που μπορεί να εκτιμηθεί είναι αν η παραμένουσα επικινδυνότητα (δηλαδή η επικινδυνότητα που παραμένει μετά τη λήψη των μέτρων προστασίας) ευρίσκεται σε αποδεκτό ή μη αποδεκτό επίπεδο.
 • Να καταγράφουν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζόμενων.

Η μελέτη της Safety Culture :

 • Πραγματοποιείται από έμπειρο Σύμβουλο Μηχανικό που έχει εργαστεί παλαιότερα στο αντικείμενο δραστηριότητας του πελάτη.
 • Υλοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων για την ορθή αξιολόγηση των κινδύνων.
 • Περιγράφει αναλυτικά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους.
 • Περιγράφει αναλυτικά τη σηματοδοσία ασφαλείας των χώρων εργασίας.
 • Περιλαμβάνει κινδύνους που αναλύονται από ειδικούς Ιατρούς Εργασίας.
 • Η συγγραφή της μελέτης γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εύκολα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό των εργαζομένων.
 • Εύκολα ο εργοδότης αντιλαμβάνεται τα προτεινόμενα μέτρα με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει προγράμματα δράσεων.

Από την μελέτη απορρέουν όλες οι διαδικασίες και οδηγίες που πρέπει να εκπονηθούν/ αναθεωρηθούν στα πλαίσια ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείρηση