Safety Culture Συντονιστής Ασφαλείας

Συντονιστής Ασφαλείας

Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου τον ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας τον αντικαθιστά ο Συντονιστής Ασφάλειας. Ο συντονιστής Ασφάλειας είναι υπεύθυνος ώστε οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και αυτοαπασχολούμενοι στο Έργο να τηρούν τις Αρχές ασφάλειας όπως προβλέπονται καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. Επίσης ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την αναπροσαρμογή του Σχέδιου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του τεχνικού έργου

Ο Συντονιστής Ασφάλειας :

 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους τους έργου, την εφαρμογή / τήρηση των αρχών Πρόληψης Ατυχημάτων και Ασφάλειας κατά την Εργασία ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Τεχνικά Έργα όπως π.χ. το Π.Δ. 305/96 (¨Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK”) καθώς και αυτές περί Υγείας και Ασφάλειας Ν 3850/2010 & Π.Δ. 17/96.
 • Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας σε ότι αφορά τις διάφορες εργασίες του εργοταξίου.
 • Οργανώνει τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων.
 • Ενημερώνει τους εργολάβους, υπεργολάβους και τους αυτοαπασχολούμενους σχετικά με το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. και των μέτρων ασφάλειας.
 • Μεριμνά ή/ και προβαίνει σε διευθετήσεις για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους επιβλέποντες, εργολάβους, υπεργολάβους, αυτοαπασχολούμενους και άλλους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο, για σκοπούς συντονισμού των εργασιών και των απαιτούμενων ενεργειών και μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου,
  • πριν την έναρξη κάθε φάσης και εργασίας εκτέλεσης του έργου,
  • όταν απαιτείται σημαντική αλλαγή στο εργοτάξιο, και
  • σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.
 • Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με τους κανόνες του εργοταξίου ή σχετική εξουσία.
 • Συντάσσει ή/και μεριμνά για τη σύνταξη κανόνων ασφαλείας για το εργοτάξιο.
 • Τηρεί τα αναγκαία αρχεία και στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

H Safety Culture έχοντας παράσχει έως σήμερα την υπηρεσία του Συντονιστή Ασφαλείας σε μεγάλα τεχνικά έργα έχει αναπτύξει την ικανότητα να αναγνωρίζει άμεσα τους κινδύνους και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε Έργο ώστε να περατώνεται στο σωστό χρονοδιάγραμμα , χωρίς  καθυστερήσεις πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία όλων των εμπλεκομένων σε αυτό.