Πυρασφάλεια

Μελέτη Πυρασφάλειας

Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις:


  1. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην δεύτερη περίπτωση η μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέμπονται στην πυροσβεστική υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής πυροπροστασίας και αφού θεωρούνται επιστρέφουν στην πολεοδομία.
  2. Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας Η ισχύουσα νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την πυροσβεστική υπηρεσία

Η Safety Culture αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης Πυροπροστασίας σε Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες,  Αποθήκες,  Χώρους συνάθροισης κοινού όπως Θέατρα, κινηματογράφοι και κέντρα διασκέδασης, Ξενοδοχειακά καταλύματα,  Εμπορικά καταστήματα,  Σταθμούς αυτοκινήτων

Related Post

ΣΑΥ ΦΑΥΣΑΥ ΦΑΥ

Σύμφωνα με το ΠΔ 305/95 προκύπτει η υποχρέωση του Ανάδοχου ενός Τεχνικού Έργου να εξαλείφει ή να ελαχιστοποιεί την επικινδυνότητα για τους εργαζόμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη , που

ΑΤΕΧΑΤΕΧ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες προδιαγραφών ΑΤΕΧ, κάθε εταιρία στην οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, υποχρεούται